On kahdenlaista tietoista hyväksyvää läsnäoloa…

WP_20141020_005

Kaikki ihmiset hyötyvät siitä, että oppivat käsittelemään tunnelatautuneita tilojaan. Erityisesti johtotehtävissä oleville ihmisille, tämä on erityisen tärkeää. Johtajan on kyettävä olemaan tasavertaisessa, dialogisessa, suhteessa alaisiinsa.  Tietoisuustaidot ovat tärkeitä taitoja jokaisella portaalla organisaatioissa.  Erilaisiin tunnepitoisiin kokemustiloihin takertuminen, vääristää todellisuuskuvaa ja se estää  aidosti dialogisiin ja luoviin flow-tiloihin pääsyn. Tutkimusten mukaan tietoisuustaidot lisäksi lisäävät työhyvinvointiamme ja vähentävät sairastavuuttamme.

+++
Hän, joka on lukenut aikaisempia kirjoituksiani, muistanee, ettäkiusaaja-pelastaja-uhri kolmiodraamattyöpaikoilla selittyvät sillä, että draamassa olijoista yksikään ei ole tietoisen hyväksyvän läsnäolon tilassa, vaan he ovat takertuneinajoskus hyvinkin lapsellisiin  oppimiinsa,todellisuutta vääristäviin, kokemustiloihinsa.  Tietoisuustaitojen puute näkyy kaikissa kansankerroksissatyöttömistä poliitikkoihin ja akateemisiin ihmisiin. Se, että joskus reagoimme tunnepitoisesti jostakin todellisuuden kapeasti näkevästä kokemustilasta käsin, tuskin johtuu ihmisten pahuudesta. Sen sijaan se lienee seurausta ennen kaikkea tietämättömyydestä ja tietoisuustaitojen puutteesta. Pinnallinen kulttuurimme on keskittytynyt ulkoiseen tietoon eikä persoonamme kehittämiseen.

+++
Jotta opit johtamaan ja ohjaamaan omia sisäisiä kokemustilojasi, on sinun hyvä osata hahmottaa tietoisuuttasi.  Toivovalmennuksen pohjana ovat terapeuttiset suuntaukset (esim. egostate terapia, voice dialogue ja IFS), joissa ihmisen nähdään muodostuvan osista, joita itse kutsun mindfulnessin yhteydessä nykyään kokemustiloiksi.  Yksinkertaisesti ajatellen ne ovat elämämme varrella oppimiamme reagointitapoja. Kokemustilamme ovat kuin pieniä ihmisiä sisällämme, omine maailmankuvineen, muistoineen ja ajatuksineen.  Kokemustila nimitys on hyvä siinä mielessä, koska persoonamme osat ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Tilamme muuttavat muotoaan jokaisen päivän jokaisena hetkenä.

+++

Kokemustilojamme ohjaa meta-minuus, eli tietoisuutemme kokemustiloja ohjaava (Sisäinen teatteri) tai johtava minuus. Ihminen, jolla on tietoisuustaitoja, on taitava sisäisen maailmansa kokemustilojen ohjaaja tai johtaja.    Lisäksi meillä on ydinminuus (tarkkailijatila).  Kun olemme lähellä ydinminuuttamme, kaikki suuret teoriat sulavat yhdeksi rajattomuuden kokemukseksi  Voimme saavuttaa yliyksilöllisiä rakkauden ja läsnäolon  kokemuksia, jossa tunnemme olevamme osa universumia, luomakuntaa jne.

+++

Hahmotan edelliseen viitaten oikeastaan kaksi tärkeää mindfulness-taitoa:

a) Meta-mindfulness taidot  löydämme viisaan ja rauhallisen kokemustilojemme ohjaajan. 


Emme takerru oppimiimme enemmän tai vähemmän primitiivisiin tunnelatautuneisiin kokemustiloihimme, vaan kykenemme aktiivisti ja notkeasta valitsemaan millaisessa kokemustilassa kulloinkin haluamme olla.  Mielenrauhaa löydämme, kun muodostamme sisäisesti monipuolisen ja eheän, yhdistyneen eliintegroituneen“, kokemustilojen joukon.  Meta-mindfulnessin harjoittaminen on aktiivista ja luovaa toimintaa.
Prototyyppi meta-midfulnessista on Sisäinen teatteri.  Voimme esimerkiksi ESI:n (hallitsevan tilan tunnistus) , mielitaju kartan, avulla löytää dialogisen luovan suhteen eri puoliimme.  Ylipäätään taideterapeuttiset menetelmät, joissa annamme taiteellisen muodon sisäiselle kokemusmaailmallamme, edistävät meta-mindfulness taitojamme.

b) Ydin-mindfulness taidotkeskittymistä passiivisesti tähän hetkeen

Nämä taidot ovat passiivisempia taitoja kuin mitä meta-mindfulness -taidot.  Täysin passiivista toimintaa tämäkään ei, tietty, ole, koska mielen ohjaaminen takaisin mietiskelyn kohteeseen (mantra, hengitys, kynttilä jne.) on aktiivista.  Perinteiset mindfulness-harjoitukset keskittyvät yleensä nimenomaisesti tähän.

12241330_927869953958990_2342862010351051657_n
Kun Toivovalmennuksessa opetetaan tietoisuustaitoja, opetetaan  näitä molempia yllä mainittuja  menetelmiä.  Luovuutemme ja mielikuvituksemme ovat itsetuntemuksen ja mielitajumme tärkeitä metamindfulness-taitojen kehittäjiä. Emme tutustu itseemme yksin järjellämme vaan tarvitsemme itsetuntemukseemme myös luovaa ajatteluamme.  Tarvitsemme  ehdottomasti tämän rinnalla mielen keskittämis- ja hiljentämistaitoja (ydinmindfulnesstaidot).

+++

Kun molemmat taitomme – tietoisuustaidot – kehittyvät, tunnemme paitsi sopusointuisen olemassaolomme, erotamme myös ne hetket, jolloin eheyden kokemuksemme puuttuu:  Tiedostamme, kun joku mesova vihainen tai ahdistunut kokemustilamme kaappaa tietoisuutemme. Saatamme kaikki päästää suustamme sammakoita ja itse kukin meistä voi toimia joskus jopa loukkaavasti. Tämä on osa inhimillisyyttämme. 

+++

Dan Siegelin sanoin (BrainstormNuoruuden aivomyrskyn voima ja sen merkitys)  : Elämästämme tulee eheää kun hyväksymme sen, että toisinaan eri osiemme yhteys hajoaa, minkä jälkeen yritämme korjata virheemme, otamme vastuun omista teoistamme, tunnustamme tekomme, alamme toimia tietoisemmin ja korjaamme suhteet toisiin ja itseemme.

++++

LUETTAVAA:

Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kati Sarvela, 2013, Kuumussa Virtaa OY

#tietoisuustaidot #johtaminen #toivovalmennus #hyväksyväläsnäolo #tietoinenläsnäolo

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s