Kokemustilat yksilö-, tiimi- ja parivalmennuksessa

Itsetuntemusta ja samalla myös parisuhteen vuorovaikutuksellista toimivuutta voi parantaa aikamoisen askeleen, kun puolisot oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toistensa eri kokemustiloja. Jan Skyn yksinkertaisella, mutta nerokkaalla ESI-työkalulla voimme rakentaa asiakkaallemme ja toinen toisillemme oman kokemustilojen kartan.

Omien kokemustilojen tuntemus, tilakartta,  parantaa mielitajuasi:  Alat ymmärtää itseäsi ja toista ihmistä, myös puolisoasi paremmin.  Mielitajusi kasvaessa itsehyväksyntä ja empatia lisääntyvät. Kehität kokemustilojesi tuntemuksella aikamoisen askeleen nk. metakognitiivisia taitoja. Kykenet katsomaan asioita kolmannesta näkökulmasta ja sisäisen näkökykysi resoluutio paranee.

Meissä jokaisessa puhuu henkilö- ja yhteisöllisen historiamme kautta omaksumamme kulttuuriset äänet. Olemme kaikki epätäydellisiä ihmisiä, ja voimme omalla käyttäytymisellämme katalysoida esiin sekä toistemme huonoja että parhaita puolia.  Monissa tämän päivän psykologisissa viitekehyksissä ihmismielen ajatellaan muodostuvan monista erilaisista puolista, joita voidaan kutsua myös kokemustiloiksi.

Meistä itsestämme löytyy sisältämme ikään kuin monta pientä ihmistä.  Itsetuntemusta kuin myös parisuhteen vuorovaikutusta voidaan parantaa aikamoinen askel, kun puoliset oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toistensa kokemustiloja. Hyvin usein huonosti tuntemamme osat meitä sabotoivat parisuhteemme yhteistä päämäärää. 

Perimmiltään kokemustilojen kartoittamisessa on kysymys mielitajusta, joka on nykytietämyksen mukaan (vrt. psykiatri Dan Siegel)  tärkeä osa nk. tietoisuustaitoja/tietoista hyväksyvää läsnäoloa.

Psykoterapeuteille, työnohjaajalle  ja valmentajille ESI (HTT® eli hallitsevan tilan tunnistus) ja Toivovalmennus® tarjoavat äärimmäisen yksinkertaisia työkaluja, joita valmentaja/terapeutti/johtaja/tiimityöntekijä voi hyödyntää työssään, yhdistäen siihen omaa vanhaa osaamistaan. Menetelmä perustuu mindfulnessiin, transaktioanalyysiin ja minätilojen terapiaan. Tiimit ja organisaatioiden johtotehtävissä olevat hyöytyvät siitä, että oppivat löytämään itsestään hedelmällisiä olemisen tiloja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Lisätietoa:  esisuomi (at) gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s