Itsetuntemus on hiljentymistä oman itsen äärelle

Yksinäisyys on olennainen osa oman itsen löytämistä ja tunne-elämän kypsyyttä. Sen olemuksessa tehty reflektio tuottaa henkilökohtaista ja luovaa oivallusta. Yksinäisyys pakottaa meidät peilaamaan tuntemattomia osia itseämme, niitä, jotka tavallisesti jätämme valitsematta tutkittaviksemme.   – Wired to be Cerative – Unravelling the mystieries of Creativity

Yksi puoli minua, jota ennen kutsuin rva Otsarypyksi, on kylmän kyynisesti sitä mieltä, että vallankäyttäjämme haluavat  hukuttaa meidät  jatkuvaan puuhasteluun ja tekemiseen, jotta emme ehtisi tutkia omia arvojamme. Samalla meiltä valitsematta ja tiedostamatta omat todelliset uskomuksemme.  Uraputkessa ja ylitöiden kulttuurissa ei jää turhaa aikaa sen pohdiskeluun, että onko tässä tekemisessä mitään järkeä…   Näin meidät on valjastettu kuuliaisina kansalaisina tahkoamaan vain rahaa ylikansallisille yrityksille.

Toinen puoli minua, Mielikkini,  iloitsee uudesta ajasta.  Yhä useampi kansalainen on alkanut kyseenalaistaa materialistiselle kuluttamiselle ja statussymboleille rakentuneen törsäkuluttamisen elämäntapamme. Ääriryhmäajatteluun polarisoitumisesta huolimatta, tavallisten kansalaisten tiedostamisen aste laajenee koko ajan. Erityisesti nuorissa tapaa yhä enemmän ihmisiä, joita ei kiinnosta vain aineelliset egon symbolit. Sen sijaan ihmiset haluavat aikaa perheelleen, “itetaiteeseen” ja ja itsetuntemuksen sekä oman luovuuden kehittämiseen. Mielikkini uskoo vakaasti, että vähemmän voi olla enemmän, kun lopetamme aineellisen pröystäilevän ylikuluttamisemme.

Anna, hypnoterapeutti ja mindfulness-ohjaajani, on puolestaan sitä mieltä, että perinteisten mindfulness-harjoitusten sekä erilaisten luovien tietoisuustaitoharjoitusten kautta meidän on mahdollista löytää sisältämme,  tarvitsemamme hiljainen tila, missä sitten ikinä lienemmekin. Googlessa jo yli 3000 ihmistä on käynyt läpi tietoisuustaitokoulutuksen!  Annan eräs monista lempiopettajista on psykiatri Dan Siegel. Siegel on kirjoittanut, että sopusointu elämään tulee siitä, että kehität jatkuvasti mielitajuasi. Tulet tutuiksi erilaisten tilojesi kanssa tiedostamalla tilasi  ja järjestämällä aikaa moninaisille tarpeillesi. Ja vähitellen huomaat että näet yhä tarkemmin myös toisten luontokappaleiden todellisen olemuksen.

Dan Siegel kirjoittaa (Brainstorm – Nuoruuden aivomyrsky ja sen voima):

Minulla esimerkiksi, kuten monilla ihmisillä, on erilaisia mielentiloja, erilaisia oman itseni puolia, joilla on erilaiset tarpeet.  Minulla on sosiaalinen puoleni, ja minulla on yksinoloa rakastava puoleni.  Mitä minun pitäisi tehdä? On mahdotonta tyydyttää näitä erilaisia tarpeita yhtaikaa. Teen elämästäni sopusointuisempaa järjestämällä päivän mittaan aikaa erilaisille ja keskenään ristiriitaisille tarpeilleni. Erilaisten tarpeiden huomioiminen ja tasapainottaminen lisää sisäistä joustavuutta, mukautuvuutta, yhteydentunnetta, energisyyttä ja vakautta.

Sisäinen lapseni, Tyttönen, iloitsee suunnattomasti siitä, että Sarvelan Kati on tehnyt meditatiivisen matkan omaan itseensä. Olisiko hän koskaan lähtenyt toteuttamaan omaa luovuuttaan kirjoittaen ja kuvataiteiden kautta, ellei hän olisi kehittänyt tietoisuustaitojaan. Elämä hammaslääkärinä, emäntänä ja äitinä, ei ollut tälle naiselle riittävän monipuolista!

 

PS. Toivovalmennuskoulutus alkaa Helsingissä maaliskuussa.  Tervetuloa mukaan!

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s