Traumainformoitu hoito – tunnetaitoja ja läsnäoloa sote-ammattilaisille

Hammaslääkäri ja terapeutti Kati Sarvela

Hinta: 72 euroa + alv 24%  sis. lounaan ja kahvit

Ajankohta: la 19.2. 8.30 – 15.30

Kohderyhmä: terveydenhoidon ja sosiaalialan ammattilaiset

Paikka:  Hyvinvointi Sampo, Kuhmo

 

Processed with MOLDIV

Tausta ja koulutuksen tavoite:

Traumainformoidulla hoitamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa hoitamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Ottamalla tämän huomioon eri terveydenhuollon pisteissä, voidaan pienilläkin teoilla helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen hyvinvointia ja hoidon etenemistä ja siten eri toimipisteiden hoidon vaikuttavuutta. Tunnehaavoilla on suuri merkitys terveyskäyttäytymiseen, ihmissuhteisiin, oppimiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen ja toimenpidepelkoihin.

Fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät rikokset, onnettomuudet ja työtapaturmat altistavat Suomessa vuosittain 100 000 ihmistä traumaattiselle kokemukselle. Ihmiset menettävät traumaattisesti läheisiään, sairastuvat vakavasti, kokevat kipua ja erilaisia sietämättömiä tilanteita. Myös lääketieteelliset toimenpiteet ja hoitokomplikaatiot aiheuttavat traumaattisia kokemuksia. Käytännössä jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen joutuu kohtaamaan työssään traumatisoituneita ihmisiä päivittäin  ja lukemattomat alan ihmiset traumatisoituvat itse.

Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus ovat auttajan työssä tavallisia.
Vaikka vakava traumatisoituminen lisää sekä sairastavuutta että kuolleisuutta, saa se ihmiset välttämään kontaktejaan terveydenhuoltoon, mikä siirtää hoidon painopistettä epätarkoituksenmukaisesti päivystystoimintaan. Traumaattiset kokemukset saavat ihmiset hakeman helpotusta myös haitallisista lähteistä, kuten päihteistä, syömisestä, pelaamisesta tai ylenpalttisesta liikkumisesta. Traumakokemukset voivat saada ihmisen kieltäytymään ammattilaisen silmin tarpeellisista hoidoista tai toimenpiteistä tai jättämään määrätyn lääkityksen käyttämättä. Myös erilaisten hoito-ohjeiden noudattaminen voi olla vaikeaa. Nämä ongelmat hoitomyöntyvyydessä aiheuttavat hoitohenkilökunnassa turhautumista ja terveydenhuollossa tyhjäkäyntiä myös viime tipassa peruttujen tai käyttämättä jääneiden aikojen vuoksi. Traumatisoituneen potilaan vireystila on usein joko liian korkea tai matala, mikä vaikuttaa sekä potilaan käyttäytymiseen että peilisolujärjestelmän kautta hoitavan henkilön vireystilaan ja hyvinvointiin.

Koulutuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen millä tahansa erikoisalalla toimiessaan tunnistaa traumaperäisille oireille altistavat tilanteet, ymmärtää traumatisoitumisen psykofysiologian ja osaa huomioida potilaiden mahdolliset vaikeat elämänkokemukset niin vastaanottojärjestelyissään kuin suhtautumistavassaan sekä tietoisesti välttämään sekä aikaisempien traumuistojen tarpeetonta aktivoitumista että estämään mahdollisuuksiensa mukaan uusien tunnehaavojen syntyä.

Traumainformoitu hoito valmentaa ammattilaisia miettimään, missä määrin traumahistorian kartoittaminen on tarpeen, miten esille tulleisiin seikkoihin on hyvä suhtautua, missä menevät oman osaamisen rajat ja minne ohjata enemmän apua tarvitseva potilas. Se valmentaa ammattilaiset myös tunnistamaan oman elämänhistorian myötä syntyneet sudenkuopat, havainnoimaan siirtyviä traumareaktioita itsessään ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen:    tekstiviestillä 0505713952 tai sähköpostilla esisuomi @ gmail.com

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s