Sisäinen teatteri toimii mentalisaation logiikalla

Jokainen meistä muodostuu erilaisista puolista, mielen tiloista, joita tietoisuustaitoja opettaessani kutsun kokemustiloiksi.

Mentalisaatio on sitä, että opimme tunnistamaan erilaiset tilamme, ja alamme ymmärrtämään itsemme käyttäytymistä perustuen tähän tilaymmärryksen.  Kun v***aa, käyttäytymistämme ohjaa v-mäinen tila.  Kun oleme intohimoisesti rakastuneita, ohjaa meitä usein varsin sokea rakastunut tila.  Kun olemme hermostuneita, ohjaa käyttäytymistämme sähläävä tila.  Jokaisella on oman henkilöhistorian kautta omissa sosialisissa suhteissa syntyneet, ainutkertaiset, kokemustilansa.

Kun mentalisaatiotaitomme lisääntyvät, alamme yhä selkeämmin ymmärtämään myös toisen ihmisen käyttäytymistä. Moninäkökulmainen ajattelumme kehittyy, aistihavaintokykymme ja mielitajumme lisääntyy, minkä jälkeen kykenemme yhä paremmin ymmärtämään myös toisen ihmisen käyttäytymistä.  Hänenkin törttöilyt ja ansiokas käyttäytyminen riippuvat hänen mieltänsä hallitsevasta kokemustilasta. Myötätuntomme itseämme ja toisia kohtaan lisääntyy.  Olemme kaikki vajaavaisia ihmisiä, erilaisine enemmän tai vähemmän keskenkasvuisine puolineen.

Tiloihimme voimme tutustua tekemällä mielitajukartan (Jan Sky ESI eli HTT =hallitsevan tilan tunnistus)  erilaisista puolistamme.  Kursseillani opetan, kuinka voidaan tehdä minätilojen kartta omista tietoisuuden kokemustiloista.

wp_20150521_027-1
Kuva:  Jan Sky, Mielesi monet puolet

Tilojamme voimme tehdä itsellemme tutuksi meditaation, mielikuvatyöskentelyn ja taiteiden keinoin. Meidän on voitava kokea tilat myötätuntoisesti ja turvallisesti, jotta tietoisuutemme integroituu eli eheytyy. Tämän seurauksena oman tietoisuutemme ohjauskyky paranee. Itsemme johtamisen taidot lisääntyvät. Moni pystyy valmennuksen kautta oppimaan tunnistamaan ja käsittelemään yhä taidokkaammin tilojaan.  Integroitumisen edellytyksenä on, että tietoisuuteen on kehittynyt aikuisia turvaallisia tiloja.

Joillakin ihmisillä on vakavia (kehityksellisiä) traumoja, jolloin integraatio tapahtuu turvallisimmin terapiassa tai terapeuttisessa ryhmässä.  Meidän on löydettävä itsestämme turvallinen aikuinen, jotta voimme antaa myötätunnon ja turvallisuuden kokemuksen lapsellisille avuttomille puolillemme.

Tässä Matin tapausselostus, jossa käydään läpi hänen tilojaan.

LUETTAVAA:

Kati Sarvela, Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kuumussa Virtaa Oy, 2013

Jan Sky, Mielesi monet puolet – Avain käyttäytymisen muuttamiseen, Kuva ja Mieli, 2012

Advertisement

Hyväksyvään läsnäoloon perustavaa vihan hoitoa

Jatkan blogini kirjoittamista,  tästä päivän polttavasta aiheesta, vihasta. Jokainen meistä kokee joskus vihaa.  Suurimmalle osalle kansalaisista on tuttuja ajatusketjut, joissa syytämme toisia ihmisiä vihastamme, silloin kun olemme tulleet esimerkiksi epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi.  Olen vihainen, koska työtoverini kiusaa minua. Olen vihainen, koska mamut vievät työpaikkamme.  Olen vihainen koska puolisoni petti minua.

Vahdi ajatuksiasi, ne muuttuvat sanoiksi.

Vahdi sanojasi, ne muuttuvat toiminnaksi.

Vahdi toimintaasi, niistä tulee tapojasi.

Vahdi tapojasi, niistä tulee luonteesi.

Vahdi luonnestasi, siitä muodostuu kohtalosi.

– TUNTEMATON

Kun viha valtaa mielemme, toisen tekeminen,  tai oletettu tekeminen, saa meidät kärsimään.   Joskus siirrämme jopa pahaa oloa toisiin ihmisiin.  Täysin viattomasta ihmisestä tai ihmisryhmästä voidaan tehdä kärsimyksemme selitys.  Tällä vihatilamme “tunteen siirrolla” aiheutamme tavallisesti enemmän kärsimystä itsellemme, kun toiselle ihmisille. Pahimmassa tapauksessa se voi saada meidät tekemään jotakin peruuttamatonta, jolla on vakavat itseemme kohdistuvat seuraukset.  Saatamme pyörittää koston täyttämiä vihafantasioita mielessämme.

Vihan tunne on itsemme kannalta vahingollinen tunne. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että viha voi aiheuttaa paitsi psyykkistä kärsimystä myös ruumiillisia sairauksia.  Ei ole terveellistä, että elimistösi on jatkuvassa vihan täyttämässä hälytystilassa. Ihan oman itsesi kannalta, kannattaa ryhtyä työstämään vihan tunnetta.

Kun tunnet vihaa, ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä on lähteä suhtautumaan hyväksyvän läsnäolevasti omaan vihasi.  Jo iso askel on se, että havainnoit tilaasi:    Kas, sieltä tulet taas, vihainen, katkera mielen tilanivanha ystäväni.” Astut ulos tunnetilastasi!

cropped-kirjat.jpg

Seuraava askel on se, että opit sietämään omia monenlaisia tunnetilojasi. Hyväksyt sen, että tietoisuutesi on erilaisten tunnetilojesi näyttämö.  Mieleesi aktivoituu erilaisten ulkoisten ja sisäisten ärsykkeitten kautta monenlaisia tunnetiloja, joita on tärkeä oppia sietämään.  Jokaisessa meissä on suuri kirjo erilaisia tunnetiloja, joista osa voi tuntua epämiellyttäviltä vierailta.  Sinun on opittava muuttamaan suhteesi  näihin ei-toivottuihin vieraisiin hyväksyväksi.  Yleensä niillä kaikilla on hyvä tarkoitus, oman itsesi kannalta. Tunnetilasi kaikki ovat hyväksyttäjä, mutta voit valita, minkälaiseen toimintaan kanavoit niiden energian. Voit myös valita, ruokitko vihaasi vai valitsetko jonkin hyvinvointiasi ja yhteisösi hyvinvointia lisäävän muun kanavan.

Kas, kun suhtaudut vihaiseen tilaan hyväksyvästi, etkä ruoki sitä, se ikään kuin liukenee.  Mene hyväksyvän läsnäolon kurssille. Voit reagoida vihaasi myös kokemuksellisesti:  Anna vihallesi taiteellinen muoto.  Tutki uteliaasti vihaasi. Voit kirjoittaa vihakirjeen, jota et koskaan lähetä (revit sen), tai voit kirjoittaa runon, tanssin tai maalauksen vihastasi.  Voit tehdä mielikuvaharjoituksia, joissa vapautat vihasi. Taide on tärkeä tietoisuustaitojen kanava. Joskus tarvitset terapeuttista (terapia, luovat terapeuttiset menetelmät) apua tunteittesi käsittelyyn. Älä pelkää ottaa vastaan ulkopuolisesta apua, vaan etsi sitä aktiivisesti!

Se, että haukut ihmisiä netissä, tai työpaikallasi tai perheessäsi, on inhimillistä. Et ole saanut tarvittavaa ohjausta tunnetilojesi käsittelyyn. Vihan ruokkiminen huonolla käytöksellä ei vapauta sinua tunteistasi. Yleensä se vain pahentaa tilannetta.  Voit tuntea yhä enemmän levollisuutta ja hyvää oloa itsesi kanssa, kun et pura ei-toivottujen tunnetilojesi energiaa lähimmäisiisi. Tämä ei tarkoita, sitä, ettetkö voisi hakea oikeudenmukaista ratkaisua ongelmaasi, mutta kun opit tekemään sen samaistumatta vihatilaasi, näet puolueettomimmin tilanteesi.  Vihatila sokaisee näkösi ja estää sisäisen viisautesi näkemyksen avautumista.

Voit oppia tekemään kokemustilojesi havainnoista säännöllisen arjen rutiinin.  Voit tehdä sen useamman kerran päivässä. Jos havaitset epämiellyttävän vieraan, tee mindfulnessharjoitus. Harjoittele keskittämään mielesi, sitähän se mindfulness-meditaatio on. Mielen keskittämistä. Harjoituksia  on netissä lukemattomat määrät sekä suomenkielellä että englanniksi.

Hyväksyvän läsnäolon harjoituksissa tulet tietoiseksi erilaisista kokemustilojesi kirjoista: Kaikista niistä tiloista, jotka olet elämäsi aikana ehdollistanut automaattisiksi ajatteluketjuiksi ja käytännöiksi.  Sinussa voi olla eri tunteilla latautuneita tiloja, kateellisia, vihaisia, pelkääviä, iloisia, innokkaita, uteliaita jne.  Nämä kokemustilasi on opittava kanavoimaan hyvän elämän moottoreiksi.  Kasvat tietoisuustaitojen kautta tiedostavaksi ihmisiksi, joka tekee kokonaisvaltaisesti viisaita ratkaisuja eikä erilaisten kokemustilojen tunnesilmälasit hämärrä enää näköäsi.

Tietoisuustaidot (luova tunteiden itseilmaisu taiteen keinoin sekä hyväksyvä läsnäolo) ovat aivojesi bodausta.  Mikäli annat ajattelusi kulkea aina vain samoja ratoja, olet kognitiivisesti jäykkä.  Tarvitset aivojesi hermoyhteyksien uusimista, niiden venyttelyä. Voit tehdä sitä taiteen ja mielikuvaharjiotusten keinoin. Voit lähteä tutkimaan omaa sisätodellisuuttasi ja niistä syntyviä uusia elämänkäytäntöjä.  Maailma olisi huomattavan paljon mukavampi paikka, kun ihmiset bodaisivat enemmän aivojansa, eikä vain keskittyisi rakentamaan ulkonaista kauneutta ja hyvinvointia ruumiin bodauksella.

Perimmältä kysymys tietoisuustaidoissa on siitä, kuka ohjaa elämääsi. Tämän nimisen kirjan on ruotsalainen psykiatri Åsa Nilsonne kirjoittanutkin kyseisistä taidoista. Voit oppia keskittämään mieltäsi ja ohjaamaan sisäisiä kokemustilojasi. Sinusta voi tulla oman Sisäisen teatterisi taitava ja tietoinen ohjaaja! Voit oppia ohjaamaan, millaisiin tiloihin ajatuksesi suuntaat,  ja tällä on ratkaiseva merkitys siihen, millaiseksi elämänkohtalosi muodostuu. Voit valita, oletko oletko kohtalosi heiteltävä uhri, vai aktiivinen, kohtalosi muokkaaja. Tietoisuutaitojesi kehittyessä, kiitollisuutesi ja myötätuntosi kasvaa. Se lisääntyy, paitsi itsessä olevia erilaisia kokemustiloja kohtaan, myös koko ihmiskuntaa kohtaan.

Sisäinen teatteri facebookissa.

PS.  Lisää tietoa työyhteisön mindfulness-koulutuksistani  saat sähköpostiosoitteesta:  esisuomi @ gmail.com