Kärsimyksen kolminaiset juuret

Huomaan jälleen, kuinka Sisäisessä teatterissa®, luovan kirjoittamisen metodissa, olen keksinyt vain ruudin uudestaan. Metodi rakentuu länsimaiselle hypnoterapialle, minätilojen terapialle ja aktiiviselle mielikuvitukselle,  mutta se menee yksi yhteen Thich Nhat Hanhin (Reconciliation – Healing the Inner Child, 2010) kärsimysajatusten kanssa.

Hypnoterapiassa ja mindfulness menetelmissä on selkeää päällekkäisyyttä, vaikka niillä on erilaiset historialliset juuret.  Hyödynnän  Sisäisen teatterin® menetelmässä Jan Sky:n ESI-työkalua, jolla kartoitetaan mielen eri-ikäisiä osia. Se auttaa meitä tiedostamaan eri puoliamme ja voimme saattaa ne näin helpommin luovaan, oivallusta tuottavaan, prosessiin.

Thich Nhat Hahn kirjoittaa kärsimyksestä seuraavasti (hänen tekstinsä kursiivilla vapaasti käännettynä):

Kuinka voimme muuttaa syvälle juurtuneet kärsimyksemme siemenet? On kolme tapaa muuttaa ne:

1. Voimme kylvää ja kastella onnen siemeniä. Emme työskentele suoraan kärsimyksen siemenien kanssa, vaan annamme onnemme muuttaa ne.  Kysymyksessä on tällöin epäsuora muodonmuutos.

(Sisäisessä teatterissa® tämä merkitsee sitä, että vahvistamme itsessämme olevia turvallisia, tasapainoisia, onnellisia aikuisia tiloja)

2. Toinen tapa on jatkuvasti olla tietoisen hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) tilassa. Kun kärsimyksen siemenet nousevat, kykenemme havaitsemaan ne. Aina kun ne ilmestyvät näkyviin, kylvetämme ne tietoisessa hyväksyvässä läsnäolossa. Siemenet ovat energiatiloja siinä missä tietoinen hyväksyvä läsnäolokin. Kun nämä kaksi kenttää yhtyvät, kärsimys siemen liukenee. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo aiheuttaa kärsimyksen siemenen muodonmuutoksen.

(Sisäisessä teatterissa® tämä merkitsee, että emme torju tilojamme, vaan kutsumme kaikki tilat tervetulleeksi, ja havainnoimme hyväksyvästi niitä, kunnes ne liukenevat.)

3. Kolmas tapa on se, että koettelemukset, jotka ovat kasvaneet sisällämme lapsuudesta saakka, kutsutaan tieten tahtoen tervetulleeksi tietoisuuteemme. Kutsumme surun, epätoivon, katumuksen ja kaipauksen tervetulleiksi. Kosketamme niitä osiamme, joiden kosketuksen olemme kokeneet vaikeaksi.  Istumme niiden seuraan, ja lähdemme keskustelemaan osiemme kanssa kuin ne olisivat vanhoja ystäviämme. Mutta ennen kuin tämän teemme, on meidän pidettävä huoli, että tietoisen hyväksyvän läsnäolon valo on riittävän kirkas ja vakaa.

(Tämä on varsinainen Sisäisen teatterin® luova prosessi.  Kannustava ja  taitava sisäisen draamaan ohjaaja ohjaa erilaiset ja eri-ikäiset minuutemme spontaaniin improvisoituun näytelmään. Sen tarkoitus on hyväksyvän läsnäolon arvostavassa ilmapiirissä integroida osat sopusointuisemmaksi kokonaisuudeksi).

Koulutuksia:

Seuraavan kerran alustan mindfulnessin ja hypnoosin yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista Helsingissä 20.1.2018  iloajatoivoa.fi -tapahtumassa

Seuraava Sisäisen teatterin® koulutus on Lahden kesäyliopistossa maaliskuussa 2018.

Luettavaa:

Kati Sarvela, Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, 2013, Kuumussa Virtaa Oy

Mikaela Blomqvist-Lyytikäisen tutkimus, Kirjoittaminen hoidon tukena

 

 

 

 

 

Advertisement

Hyväksyvään läsnäoloon perustavaa vihan hoitoa

Jatkan blogini kirjoittamista,  tästä päivän polttavasta aiheesta, vihasta. Jokainen meistä kokee joskus vihaa.  Suurimmalle osalle kansalaisista on tuttuja ajatusketjut, joissa syytämme toisia ihmisiä vihastamme, silloin kun olemme tulleet esimerkiksi epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi.  Olen vihainen, koska työtoverini kiusaa minua. Olen vihainen, koska mamut vievät työpaikkamme.  Olen vihainen koska puolisoni petti minua.

Vahdi ajatuksiasi, ne muuttuvat sanoiksi.

Vahdi sanojasi, ne muuttuvat toiminnaksi.

Vahdi toimintaasi, niistä tulee tapojasi.

Vahdi tapojasi, niistä tulee luonteesi.

Vahdi luonnestasi, siitä muodostuu kohtalosi.

– TUNTEMATON

Kun viha valtaa mielemme, toisen tekeminen,  tai oletettu tekeminen, saa meidät kärsimään.   Joskus siirrämme jopa pahaa oloa toisiin ihmisiin.  Täysin viattomasta ihmisestä tai ihmisryhmästä voidaan tehdä kärsimyksemme selitys.  Tällä vihatilamme “tunteen siirrolla” aiheutamme tavallisesti enemmän kärsimystä itsellemme, kun toiselle ihmisille. Pahimmassa tapauksessa se voi saada meidät tekemään jotakin peruuttamatonta, jolla on vakavat itseemme kohdistuvat seuraukset.  Saatamme pyörittää koston täyttämiä vihafantasioita mielessämme.

Vihan tunne on itsemme kannalta vahingollinen tunne. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että viha voi aiheuttaa paitsi psyykkistä kärsimystä myös ruumiillisia sairauksia.  Ei ole terveellistä, että elimistösi on jatkuvassa vihan täyttämässä hälytystilassa. Ihan oman itsesi kannalta, kannattaa ryhtyä työstämään vihan tunnetta.

Kun tunnet vihaa, ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä on lähteä suhtautumaan hyväksyvän läsnäolevasti omaan vihasi.  Jo iso askel on se, että havainnoit tilaasi:    Kas, sieltä tulet taas, vihainen, katkera mielen tilanivanha ystäväni.” Astut ulos tunnetilastasi!

cropped-kirjat.jpg

Seuraava askel on se, että opit sietämään omia monenlaisia tunnetilojasi. Hyväksyt sen, että tietoisuutesi on erilaisten tunnetilojesi näyttämö.  Mieleesi aktivoituu erilaisten ulkoisten ja sisäisten ärsykkeitten kautta monenlaisia tunnetiloja, joita on tärkeä oppia sietämään.  Jokaisessa meissä on suuri kirjo erilaisia tunnetiloja, joista osa voi tuntua epämiellyttäviltä vierailta.  Sinun on opittava muuttamaan suhteesi  näihin ei-toivottuihin vieraisiin hyväksyväksi.  Yleensä niillä kaikilla on hyvä tarkoitus, oman itsesi kannalta. Tunnetilasi kaikki ovat hyväksyttäjä, mutta voit valita, minkälaiseen toimintaan kanavoit niiden energian. Voit myös valita, ruokitko vihaasi vai valitsetko jonkin hyvinvointiasi ja yhteisösi hyvinvointia lisäävän muun kanavan.

Kas, kun suhtaudut vihaiseen tilaan hyväksyvästi, etkä ruoki sitä, se ikään kuin liukenee.  Mene hyväksyvän läsnäolon kurssille. Voit reagoida vihaasi myös kokemuksellisesti:  Anna vihallesi taiteellinen muoto.  Tutki uteliaasti vihaasi. Voit kirjoittaa vihakirjeen, jota et koskaan lähetä (revit sen), tai voit kirjoittaa runon, tanssin tai maalauksen vihastasi.  Voit tehdä mielikuvaharjoituksia, joissa vapautat vihasi. Taide on tärkeä tietoisuustaitojen kanava. Joskus tarvitset terapeuttista (terapia, luovat terapeuttiset menetelmät) apua tunteittesi käsittelyyn. Älä pelkää ottaa vastaan ulkopuolisesta apua, vaan etsi sitä aktiivisesti!

Se, että haukut ihmisiä netissä, tai työpaikallasi tai perheessäsi, on inhimillistä. Et ole saanut tarvittavaa ohjausta tunnetilojesi käsittelyyn. Vihan ruokkiminen huonolla käytöksellä ei vapauta sinua tunteistasi. Yleensä se vain pahentaa tilannetta.  Voit tuntea yhä enemmän levollisuutta ja hyvää oloa itsesi kanssa, kun et pura ei-toivottujen tunnetilojesi energiaa lähimmäisiisi. Tämä ei tarkoita, sitä, ettetkö voisi hakea oikeudenmukaista ratkaisua ongelmaasi, mutta kun opit tekemään sen samaistumatta vihatilaasi, näet puolueettomimmin tilanteesi.  Vihatila sokaisee näkösi ja estää sisäisen viisautesi näkemyksen avautumista.

Voit oppia tekemään kokemustilojesi havainnoista säännöllisen arjen rutiinin.  Voit tehdä sen useamman kerran päivässä. Jos havaitset epämiellyttävän vieraan, tee mindfulnessharjoitus. Harjoittele keskittämään mielesi, sitähän se mindfulness-meditaatio on. Mielen keskittämistä. Harjoituksia  on netissä lukemattomat määrät sekä suomenkielellä että englanniksi.

Hyväksyvän läsnäolon harjoituksissa tulet tietoiseksi erilaisista kokemustilojesi kirjoista: Kaikista niistä tiloista, jotka olet elämäsi aikana ehdollistanut automaattisiksi ajatteluketjuiksi ja käytännöiksi.  Sinussa voi olla eri tunteilla latautuneita tiloja, kateellisia, vihaisia, pelkääviä, iloisia, innokkaita, uteliaita jne.  Nämä kokemustilasi on opittava kanavoimaan hyvän elämän moottoreiksi.  Kasvat tietoisuustaitojen kautta tiedostavaksi ihmisiksi, joka tekee kokonaisvaltaisesti viisaita ratkaisuja eikä erilaisten kokemustilojen tunnesilmälasit hämärrä enää näköäsi.

Tietoisuustaidot (luova tunteiden itseilmaisu taiteen keinoin sekä hyväksyvä läsnäolo) ovat aivojesi bodausta.  Mikäli annat ajattelusi kulkea aina vain samoja ratoja, olet kognitiivisesti jäykkä.  Tarvitset aivojesi hermoyhteyksien uusimista, niiden venyttelyä. Voit tehdä sitä taiteen ja mielikuvaharjiotusten keinoin. Voit lähteä tutkimaan omaa sisätodellisuuttasi ja niistä syntyviä uusia elämänkäytäntöjä.  Maailma olisi huomattavan paljon mukavampi paikka, kun ihmiset bodaisivat enemmän aivojansa, eikä vain keskittyisi rakentamaan ulkonaista kauneutta ja hyvinvointia ruumiin bodauksella.

Perimmältä kysymys tietoisuustaidoissa on siitä, kuka ohjaa elämääsi. Tämän nimisen kirjan on ruotsalainen psykiatri Åsa Nilsonne kirjoittanutkin kyseisistä taidoista. Voit oppia keskittämään mieltäsi ja ohjaamaan sisäisiä kokemustilojasi. Sinusta voi tulla oman Sisäisen teatterisi taitava ja tietoinen ohjaaja! Voit oppia ohjaamaan, millaisiin tiloihin ajatuksesi suuntaat,  ja tällä on ratkaiseva merkitys siihen, millaiseksi elämänkohtalosi muodostuu. Voit valita, oletko oletko kohtalosi heiteltävä uhri, vai aktiivinen, kohtalosi muokkaaja. Tietoisuutaitojesi kehittyessä, kiitollisuutesi ja myötätuntosi kasvaa. Se lisääntyy, paitsi itsessä olevia erilaisia kokemustiloja kohtaan, myös koko ihmiskuntaa kohtaan.

Sisäinen teatteri facebookissa.

PS.  Lisää tietoa työyhteisön mindfulness-koulutuksistani  saat sähköpostiosoitteesta:  esisuomi @ gmail.com