Kärsimyksen kolminaiset juuret

Huomaan jälleen, kuinka Sisäisessä teatterissa®, luovan kirjoittamisen metodissa, olen keksinyt vain ruudin uudestaan. Metodi rakentuu länsimaiselle hypnoterapialle, minätilojen terapialle ja aktiiviselle mielikuvitukselle,  mutta se menee yksi yhteen Thich Nhat Hanhin (Reconciliation – Healing the Inner Child, 2010) kärsimysajatusten kanssa.

Hypnoterapiassa ja mindfulness menetelmissä on selkeää päällekkäisyyttä, vaikka niillä on erilaiset historialliset juuret.  Hyödynnän  Sisäisen teatterin® menetelmässä Jan Sky:n ESI-työkalua, jolla kartoitetaan mielen eri-ikäisiä osia. Se auttaa meitä tiedostamaan eri puoliamme ja voimme saattaa ne näin helpommin luovaan, oivallusta tuottavaan, prosessiin.

Thich Nhat Hahn kirjoittaa kärsimyksestä seuraavasti (hänen tekstinsä kursiivilla vapaasti käännettynä):

Kuinka voimme muuttaa syvälle juurtuneet kärsimyksemme siemenet? On kolme tapaa muuttaa ne:

1. Voimme kylvää ja kastella onnen siemeniä. Emme työskentele suoraan kärsimyksen siemenien kanssa, vaan annamme onnemme muuttaa ne.  Kysymyksessä on tällöin epäsuora muodonmuutos.

(Sisäisessä teatterissa® tämä merkitsee sitä, että vahvistamme itsessämme olevia turvallisia, tasapainoisia, onnellisia aikuisia tiloja)

2. Toinen tapa on jatkuvasti olla tietoisen hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) tilassa. Kun kärsimyksen siemenet nousevat, kykenemme havaitsemaan ne. Aina kun ne ilmestyvät näkyviin, kylvetämme ne tietoisessa hyväksyvässä läsnäolossa. Siemenet ovat energiatiloja siinä missä tietoinen hyväksyvä läsnäolokin. Kun nämä kaksi kenttää yhtyvät, kärsimys siemen liukenee. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo aiheuttaa kärsimyksen siemenen muodonmuutoksen.

(Sisäisessä teatterissa® tämä merkitsee, että emme torju tilojamme, vaan kutsumme kaikki tilat tervetulleeksi, ja havainnoimme hyväksyvästi niitä, kunnes ne liukenevat.)

3. Kolmas tapa on se, että koettelemukset, jotka ovat kasvaneet sisällämme lapsuudesta saakka, kutsutaan tieten tahtoen tervetulleeksi tietoisuuteemme. Kutsumme surun, epätoivon, katumuksen ja kaipauksen tervetulleiksi. Kosketamme niitä osiamme, joiden kosketuksen olemme kokeneet vaikeaksi.  Istumme niiden seuraan, ja lähdemme keskustelemaan osiemme kanssa kuin ne olisivat vanhoja ystäviämme. Mutta ennen kuin tämän teemme, on meidän pidettävä huoli, että tietoisen hyväksyvän läsnäolon valo on riittävän kirkas ja vakaa.

(Tämä on varsinainen Sisäisen teatterin® luova prosessi.  Kannustava ja  taitava sisäisen draamaan ohjaaja ohjaa erilaiset ja eri-ikäiset minuutemme spontaaniin improvisoituun näytelmään. Sen tarkoitus on hyväksyvän läsnäolon arvostavassa ilmapiirissä integroida osat sopusointuisemmaksi kokonaisuudeksi).

Koulutuksia:

Seuraavan kerran alustan mindfulnessin ja hypnoosin yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista Helsingissä 20.1.2018  iloajatoivoa.fi -tapahtumassa

Seuraava Sisäisen teatterin® koulutus on Lahden kesäyliopistossa maaliskuussa 2018.

Luettavaa:

Kati Sarvela, Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, 2013, Kuumussa Virtaa Oy

Mikaela Blomqvist-Lyytikäisen tutkimus, Kirjoittaminen hoidon tukena

 

 

 

 

 

Advertisement