Tietoisuustaidot – Tunnemolekyylien tanssia kokemustilojen teatterissa

Kun meitä painostetaan ylemmältä poliittiselta taholta pitkiin työuriin ja työn tehokkuuteen, minä puolestani haluaisin perustaa uuden kansanliikkeen painostamaan poliitikkoja. Työnantajien on erinäisin toiminpitein mm. työnohjauksella tuettava ja autettava ihmisiä työtapaan, joka ei tuota pitkäkestoista terveyttä vahingoittavaa stressiä. Stressin seurannaisvaikutuksilla kun kuormitetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Jatkuva talouskasvu ajattelu on tuottanut myös jatkuvan sairauksien kasvun, ja kaiken medikalisoivan terveydenhuollon. Kierteestämme pääsemme eroon vain opastamalla ihmisiä tietoisuustaidoin terveisiin elämäntapoihin ja stressinpurkumenetelmiin.

Olemme kappelimestareita, jotka johdamme elämämme sinfoniaa ja tämä sinfonia puolestaan muokkaa koko ajan kapellimestaria. Tai toisella lempivertauksellani teatteristaolemme sisäisen näytelmämme ohjaajia. Improvisoitu draamamme voi kasvattaa meitä näytelmänohjaajina yhä vain uusiin, hienompiin, improvisaatiotuotoksiin.

Mutta mitä ohjaamme? Ohjaamme kokemustilojamme, jotka ovat elämämme eri vaiheissa oppimiamme tunnelatautuneita ajatusehdollistumiammeNe ovat myös ruumiimme fysiologisia tiloja. Olemme sosiaalisia kehomieliä. Monessa meistä asuu pelkotila, vihatila, innostunut tila jne. Ne aktivoituvat meissä ulkoisissa ärsykkeissä, ja tuottavat meissä tietynlaisia ajatuksia ja fysiologian.

WP_20150213_002[1]
Solukalvo on Bruce Liptonin mukaan mem-brain (membraani). Se on solun älykkäin osa, johon kokemustilojemme ajatuksilla voimme vaikuttaa. Kokemustilojemme tunteet ja niihin ehdollistuneet ajatuksemme muuntuvat fysiologisiksi signaaleiksi, tunnemolekyyleiksijotka kulkevat soluihimme, ja niiden viesti välittyy solun reseptoreiden kautta.

Aivomme, jonka ajattelen psykiatri Dan Siegelin tavoin sijaitsevan päästä varpaisiinon koko älykäs hermojärjestelmämme aivoista autonomiseen hermostoon. Tietoisuustaidoin otamme aivojemme ohjauskeskuksen haltuumme. Integroimme samalla eli eheytämme kokemustilojemme välistä kommunikaatiota ja säätelyä. Kokemustilamme aktivoivat tunnelatautuneilla ajatuksillaan erilaisten “tunnemolekyylien“, vuorovaikutusta (mm. välittäjäaineet, viestin viejä solujen neuropeptidien ja hormonien synteesiä). Ne ligandeillaan tarttuvat toisten solujen reseptoreihin, ja aktivoivat tai passivoivat niitä. Yksinkertaistaen esimerkiksi pelon täyttämä kokemustilamme aktivoi soluissamme erilaisten solujen reaktioketjun, joissa ne puhuvat keskenään erilaisin neuropeptidein.  Tätä reaktioketjua voimme oppia tietoisuustaidoillamme säätelemään.

Riippuen kokemustilastamme, voimme joko vahvistaa, heikentää ja jopa sekoittaa mm. solujen erilaisten proteiinin ja solujen synteesiä ja myös omaa puolustusvastettamme.  Tiedämme varsin hyvin, että elimistönpakene ja taistele -reaktioaktivoi meissä myös tulkinnan tilasta. Joskus tulkitsemme ruumiimme reaktioita itsemme kannalta epäedullisesti, säikähdämme elimistömme rektioita ja menemme paniikkiin. Se vain sekoittaa entisestään fysiologiaamme.

Pitkittynyt stressi edustaa meitä sabotoivaaylikierroksilla käyvää kokemustilaa, joka aluksi vahvistaa, mutta pitkäkestoisena heikentää puolustusvastettamme. Se saa aikaan sisäisen fysiologisen kaaoksen. Elimistömme kun on jatkuvassa hälytystilassa. Se käyttää resurssejansa muualle kuin fysiologian tasapainottamiseen. Sisäinen säätelysysteemimme häiriintyy. Altistumme monille sairauksille.

Tiesitkö muuten, että stressi edistää myös telomeeriemme lyhentymistä, mikä nopeuttaa ikääntymistämme? On tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvointimme kannalta opetella tekemään töitä itseään kunnioittaen, kuunnellen omaa ruumistaan, hyödyntäen tietoisuustaitoja. Stressi vaatii vastapainoksi lepoa, hyväksyvää läsnäoloa  ja lisääntyvää itsetuntemusta. Näin on jopa mahdollista vähentää sosiaali- ja terveysmenojamme. Nykyinen tehokkuusmylly tuottaa edelleen  yhtä tehokkaasti sairautta ja henkistä pahoinvointia.

Ota tietoisuutesi palvelukseesihyödynnä mielikuvitustasi!

Ei ole yhdentekevää hyvinvointimme kannalta, millaista kokemustilojen draamaa sisällämme tuotamme. Ei ole myöskään yhteisöllisen hyvinvoinnin kannalta samantekevää minkälaisissa kokemustiloissa kulloinkin olemme. Viha- ja ahditustilassa tuotamme erilaisia stressi- ja tunnemolekyylejä, joiden tuottamalla käyttäytymisellä usein vahingoitamme myös yhteisöämme.  Solumme ovat kohtaloissaan punottu toinen toisiinsa, mutta niin olemme myös ihmisinä punotut toinen toisiimme.

Masennuksesi tai vihasi voi sosiaalisesti tarttua.  Monessa tilanteessa sinun ei tarvise olla geeniesi passiivinen uhri, vaan voit säädellä ajatuksillasi ja käyttäytymiselläsi geenejäsiToki on tilanteita, joissa geenimme määräävät kohtalomme. Emme ole jumalia, jotka voimme aina määrätä koko kohtalomme. Siksi lääketiedettäkin tarvitaan.

Et yleensä tietoisesti ohjaa sisäisten kokemustilojesi prosessejasi,  vaan niiden ohjaus tapahtuualitajuntasieli tiedostamattoman mielesi kautta. Tietoisuustaitojesi kautta opit tiedostamaan ja  säätelemään tilojasi: Mielitajusi kehittyy ja kykenet valitsemaan yhä paremmin  kokemustilasi yhteisöäsi ja itseäsi kunnioittavasti palvellen.

Hyväksyvän läsnäolon harjoituksin harjoittelet mielesi keskittämistä. Opit aistimaanhavainnoimaan ja luokittelemaan erilaisia kokemustilojasi. Opit lempeää suhdetta eri puoliisi. Laajemmin ajatellen tietoisuustaitosi ovat myös sitä, että kykenet ohjaamaan fantasioitasi. Tavallisestihan mielikuvituksemme vain tapahtuu meissä, ilman että ohjaisimme sitäintentionaalisestieli tarkoitus- ja päämääräsuuntautuneesti.

Tietoisuutaidoin otatpaitsi huomiosi keskittämisen, myös mielikuvituksesi haltuusiEt anna fantasioittesi rynnistää, missä ne kulloinkin haluavat (esim. tulevaisuuden pelkokuvissa), vaan ohjaat mielikuviasi palvelemaan myönteisiä tarkoituksiasi. On oikeastaan melkoisen käsittämätöntä, kuinka vähän ulkokohtaisessa kulttuurissamme ihmisille on opetettu itsetuntemusta ja oman tietoisuuden ohjausta. Tietoisuustaidot ovat sairauksien ennaltaehkäisyä ja kokonaisvaltaisen terveyden edistämistä.

Sabotoivat kokemustilat ja kasvua edistävät kokemustilat

Sinulla saattaa olla esimerkiksi huonosti integroitunut, eli muiden puoliemme kanssa huonosti kommunikoiva puoli, joka ylläpitää terveyttä vahingoittavia tapoja, vaikkapa tupakanpolttoaKun haluat lopettaa sauhuttelun, hyödyt siitä, että teet itsellesi tutuksi tämän puolesi ajatukset ja mielipiteetJoudut rikkomaan tämän  kokemustilasi  päällepäsmäröinninja teet sovun sen kanssa. Voimme tehdä tätä työtä terapiassa/terapeuttisessa ryhmässä, mutta otollisissa olosuhteissa itse, esimerkiksi luovassa terapeuttisessa flowtilassa tai (itse)hypnoosissa, hyödyntäen mielikuvitustamme.

Ollaksesi virtaava minuus, jota kokemustilojesi tuottamat tunnejumit eivät sabotoi, sinun on tärkeä neuvotella sopusointu, tai ainakin kompromissiratkaisu, terveyttä sabotoivien tilojesi kanssa. Tässä työssä voit hyödyntää luovia ja viisaita, henkistä kasvuasiedistäviä puoliasi. Tilasi voivat palvella sinua, sen sijaan, että ne mellastelisivat sisälläsi miten sattuu. Joskus sabotoivakin tila voi kääntyä kasvutilaksi, kun sen myönteinen tarkoitus tulee ymmärretyksi.Voimme oppia optimoimaan kokemustilojamme. Usein lapselliset tilamme ovat sekä ongelmiemme aiheuttajia, mutta myös luovia ja leikillisiä voimavarojammeMitä tutummaksi tulet eri kokemustilojesi kanssa, sitä vapaampi, virtaavampi ja eheämpi minuus sinulle syntyy.

Edellellä mainitsin jo kokemustilojemme lukkiutumisen. Kokemustilamme muodostavat tunnetila/tietyt ajatukset/siitä seuraavat fysiologiset reaktiot kehomieliluuppeja, joihin voimme lukkiutua. Itse olen ollut joissain elämäni vaiheissa depressiivisen ja kyynisen, unettomuudesta kärsivän, rouva Otsarypyn vanki. Se oli äärimmäisen negatiivinen ja toivoton tila ja sillä oli katkeria ja vihaisia ajatuksia. Mietin jälkeen päin, mahtoiko tämä masentunut tila olla aktivoimassa syöpägeenejäni? Ehkä se heikensi puolustusvastettani? Nykyään tutkitaan paljon paitsi ravinnon, myös masennuksen ja traumojen yhteyttä syöpiin. Selvää on, että trauma, masennus ja syöpä ovat läheisiä ystäviä, vaikka yksinkertaisia syy- ja seuraussuhteita on vaikea osoittaa.

Tietoisuustaitoja on se, että kasvat itsetutkimuksenmietiskelyn, luovan itseilmaisun ja meditaation kauttaoman tietoisuutesi ohjaajaksi. Tutkimusretkellä kannattaa hyödyntää ammattilaisia, etenkin kun ihmisellä on vakavia mielenterveysongelmia. Olen huomannut, että kahden syövän jälkeen on ollut satunnaisia hetkiä, jolloin neuroottisesti tutkin pelolla omia ruumiini tuntemuksia. Nykyään tietoisuustaitoharjoituksin kykenen ohjaamaan itseni poisKalmakallenipelko- ja  kuolema-ajatuksista. Peloistani ja alakulostani on tullut jo melkein ystäviäni. En vieläkään iloitse niiden vierailuista, mutta silti hyväksyn ne jo paremmin osana elämääni. Joskus olen jopa kiittänyt niitä. En olisi minä ilman kaikkia erilaisia sisäisiä kokemustilojani.

LUETTAVAA:

Kati Sarvela, Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kuumussa Virtaa Oy, 2013

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s