Tietoisuustaidot – Läsnäoloa ja peilityöskentelyä

Aikamme suuri ongelma on, että ihmisillä ei ole tietoisuustaitoja. Edelleen suuri osa ihmisiä elää peilaamattomassa tunnetilassa, luullen, että kyseisessä tilassa nähty todellisuuden kuva on todellisuus itsessään. Selvennän asiaa esimerkillä.  Nuori mies, joka tuntee elämänsä merkityksettömäksi, eikä ole löytänyt osaansa yhteisössään, alkaa katsomaan maailmaa vihasilmälasien läpi.  Ja kas, näkymä on sellainen, että vikoja nähdään muissa ihmisissä, vaikkapa pakolaisissa tai viherpunakukkahattutädeissä.  Ja koska tämä nuori ihminen ei ole saanut riittävästi opastusta oman tietoisuutensa aistimiseen, havainnointiin ja peilaamiseen,  hän ottaa todesta näkemänsä näkökulman. Asiaa pahentaa se, ettei hän koe olevansa osa mitään yhteisöä. Hänen vihansa voi olla siis täysin oikeutettua, mutta se kanavoituu, hänen oman itsen ja yhteisön kannalta, ikäviin, joskus jopa tuhoisiin, asioihin.

WP_20150808_007[1]

Kun ihminen on tunnetilassansa, vaikkapa juuri vihatilassa, hänellä ei ole peilavaa ohjausta tiloihinsa, vaan vihatilalla on hänet. Ihmiseltä puuttuu täysin nk. metakognitiiviset taidot.  Käytännössä tämä merkitsee, että ihmisellä ei ole kykyä oman kehomielen havainnointiin ja hyväksyvään, läsnäolevaan, tutkimukseen.  Ilman tietoisuustaitoja olemme kyvyttömiä olemaan vuorovaikutuksessa oman (keho)tietoisuutemme  kanssa.  Tämä merkitsee samalla myös sitä, että tällainen ihminen on kyvytön olemaan rakentavassa, dialogisessa suhteessa paitsi itseensä, mutta myös toiseen ihmiseen.  Suoraan sanoen, vihatilassa olevan ihmisen kanssa, ei juuri kannata olla vuorovaikutuksessa, koska tässä tilassa hän on kyvytön laajentamaan omaa näkökulmaansa.  Hän on liian voimakkaasti samaistuneena kokemustilaansa.

Kun kasvatamme tietoisuustaitojamme, tulemme yhä tietoisemmaksi niistä tiedostamattomista taialitajuntaisistakokemustiloista, jotka ohjaavat toimintaamme. Vihaansa samaistuneet ihmiset eivät tarvitse “vastavihaa”, vaan he tarvitsisivat koulutusta ja osallisuutta johonkin merkitykselliseen toimintaan.  He ovat ehdollistaneet elämänsä aikana suuren määrän ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismalleja, jotka automaattisesti ohjaavat heitä. Siksi he tarvitsisivat apua ja tukea itsetutkiskeluun. Julkishallinoiden tehtävä on tietty kaiken keinoin rajoittaa tätä vihaa ruokkimasta itseään, eli vihan purkajat on saatettava samalla vastuuseen puheistaan.

Peilaava eli reflektiivinen minuus on jättiaskel oman tietoisuuden ohjaukseen.  Tätä voi harjoittaa monella eri tavalla. Esimerkiksi mindfulness-koulutuksessa pidämme oppimispäiväkirjaa, jossa kirjaamme ylös kokemuksemme.  Miltä harjoitus tuntui? Minkälaisia ajatuksia nousi mielen pintaan?  Olen itse mieltynyt tähän Jan Skyn ESI:iin eli HTThallitsevan tilan tunnistus.  Yksinkertaisen työkalun avulla teemme tietoisista kokemustiloistamme kartan.  Tämä on jättiaskel oman mielenrakenteiden tiedostamiseen. Se, että tajuaa itsessä olevat monet erilaiset puolet, voi olla syvällinen oivallus.  Näitä tilojasi voit sitten työstää vaikka luovasti kirjoittaen, niin kuin Sisäisessä teatterissa tehdään.

On myös muita draamallisia menetelmiä, joilla voi tutkia omaa tietoisuuttaan (Tarinateaetteri, psykodraama). Kehollisissa  luovissa menetelmissä, oivallus tehdään kehon kautta, ja nämä kehotietoisuustaidot ovat keskeisiä varhaisten tunnekokemusten peilaamisessa.

Tietoisen hyväksyvän läsnäolon eli mindfulnessin voima perustuu siihen, että ihminen harjoittelet meditatiivisessa, flow-tilassa tai transsissa olemaan ei-ehdollistuneessatyhjässä tilassa“.  Tällöin voit löytää tietoisuutesi ohjauksen, ja tulet yhä tietoisemmaksi tunnelatautuneista tiloistasi.  Et enää luule jonkun tunnelatautuneen kokemustilan näkymää todellisuudesta todellisuudeksi.

Taitojen kehittyessä, voit hyödyntää erilaisten kokemustilojesi energian, johonkin yleishyödylliseen toimintaan tai vaikkapa taiteeseen. Kokemustilamme ovat merkityksellisen ja luovan elämän moottorin osia.  Tämän jälkeen emme huku peilimme tuottamiin heijastumiin, vaan osaamme hyödyntää monipuolisesti kaikki erilaiset peilimme heijastumat.

Ajan henki tuntuu olevan sellainen, että on paljon vihaisia ihmisiä. Kaaottinen informaatiotulva ei paranne asiaa.  Itse toivoisin, että he saisivat tarvitsemansa terapia/terapeuttisen/tietoisuustaitoavun, jotta osaisivat kanavoida energiansa yleishyödylliseen toimintaan.  En usko, että näillä ihmisillä on hyvä olo itsensä kanssa.

Sisäinen teatteri facebookissa.

Tietoa koulutuksistani ja valmennuksistani.

LUETTAVAA:

Sisäinen teatteri – Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kuumussa Virtaa Oy, Kati Sarvela

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s