Vapauta tietoisuustaidoin vapaata tahtoasi!

Ajatus vapaasta tahdostamme ja siihen liittyvästä loppumattomista valinnan mahdollisuuksistamme perustuu yleensä yksipuolistavaan tapaan ajatella itseyttä yhtenä kokonaisuutena. Perinteiset vapaan tahdon pohdinnat eivät ole antaneet tilaa nähdä itseämme monina eri osina, tiloina.  Ongelmaan tulee aivan eri ulottuvuus, kun näemme itsemme monina minuuksina, ikään kuin pieninä, eri ikäisinä ja eri tilanteissa erilailla asiat näkevinä ja huomionsa suuntuneina minuuksina. Monitilainen minuus vastaa olemukseltaan nykyistä neurobiologista ihmistietämystä. Se valottaa myös vapaata tahtoa uudella tavalla.

Nuorena halusin mennä hammaslääketieteelliseen.  Valinta ei ollut tietoinen, vaan melko sattumanvarainen.  Valinta tapahtui pikemminkin sosiaalisesta ympäriltäni omaksumien automaattisten tapojen ja  ajattelumallien kautta kuin tietoisena valintana. Minulla on melkoisen rajoittunut tahto.  Tämä ei ole mitenkään outoa, epätavallista tai väärää. Pikemminkin näin käy monille nuorille. Vapaan valinnan asteemme kuitenkin lisääntyy kun tunnistamme erilaiset sisäiset keskenään ristiriitaiset osamme eli kokemustilamme.

Keski-iässä kävin läpi oikeastaan useammanidentiteettikriisin“.  Tunsin, etten hammaslääkärinä elänyt  elämää, jossa olisin tuntenut itseni mukavaksi.  Koin kuin olisin elänyt elämääni koko ajan pikkutyttönä, jolla oli saappaat väärissä jaloissa.  Vähitellen löysin erilaiset minäni osat, jotka nimesin.  Vapausasteeni lisääntyi, kuin tein ristiriitaisia sisäisiä osiani itselleni tutuiksi. Tämän jälkeen olen alkanut toteuttaa monipuolisemmin itseäni. Koen vihdoin kulkevani vakaammin haluamaani suuntaan.  Tiedän, että mahdollisia minuuksia on aktivoitana loputon määrä.  En nykyään tee pelkästään hammaslääkärintöitä, vaan olen myös hypnoterapeutti, harrastelijataitelija ja tietokirjailija.  Löysin vapauteni ja paremman elämän,  kun aktivoin tietoisuustaidoin erilaisia puolia itsestäni.  Tajusin, että olen aivan liian luova ihminen tekemään aamusta iltaan hammaslääkärintöitä. Joku toinen, tietty, saattaa tehdä täysin tyytyväisenä hammaslääkärityötänsä elämänsä läpi.

Mikäli toteutat vain yhtä puolta itsestäsi, vaikka yksisilmäisen ideologisen tai uskonnollisen näkökulman palvelijana, katoaa sinusta tilannejoustavuus.  Maailma on tänä päivänä moniarvoinen ja -kulttuurinen. Joudumme erilaisissa tilanteissa vaihtamaan näkökulmaamme ja lähestymistapaamme.  Minulle on ollut jo vuosia vaikea tunnistaa mitään poliittista suuntausta omakseni.  Poliittista kantaani kysyttäessä tunnustan itseni vihervasemmistolaiskokoomuslaiseksi perussuomalaiseksi. Totuus on minulle ikuinen paradoksi ja olen alkanut viihtyä yhä paremmin tiedollisessa epävarmuudessa ja monikulttuurisessa maailmassa.  Hallitseva kokemustilani vaihtelee sosiaalisen ja  yhteiskunnallisen tilanteen mukana.  Totuus elää erilaisten näkökulmien välisessä vuorovaikutuksessa. Jos tunnustautuisin vain jonkun puolueen tai uskonnollisen lahkon kannattajaksi, halventaisin todellisuuden olemukseen.

Tietoisuustaidot eivät ole vain sitä, että löydämme levollisen läsnäolon tilan elämäämme.  Se on myös sitä, että löydämme ohjauskeskuksemme, jonka avulla teemme päivästä toiseen ristiriitaisia sisäisiä tilojamme tietoisiksi.  Kun tulemme yhä tietoisemmaksi todellisuuden erilaisista ristiriitaisista puolista, vapautemme lisääntyy ja kas, intuitiiviset kykymme nähdä asioita paranevat:  Näemme todellisuuden yhä puolueettomimmin ja objektiivisemmin, ilman että mitkään valmiit tiedolliset etukäteisolettamukset rajoittavat näkökykyämme.  Lääketieteen luonnontieteellinen näkökulma on vain yksi tärkeä näkökulma lääkärin/hammaslääkärin työhön. Biolääketiede tarjoaa tärkeitä näyttöön perustuvia menetelmiä.  Se ei ole kuitenkaan koko totuus.  Parantavaan vuorovaikutukseen potilaamme kanssa tarvitsemme muitakin näkökulmia.

Monikulttuurinen ja -arvoinen maailma on  kotoinen ihmisille, jotka kykenevät muuttamaan minuuttansa tilanteen mukaan.   Tietoisuustaitoja omaavat kansalaiset kykenevät vapauttamaan aitoa tahtoaan tulemalla tietoisemmaksi omista ristiriitaisista puolistaan. He tiedostavat erilaiset tilojensa valinnanmahdollisuudet, jolloin samalla joustavuus lisääntyy.  Vain  kameliontit selviävät monikulttuurisen maailman joskus kaoottisistakin ristiriitatilanteista.  Sinun tahtosi ei ole koskaan täysin vapaa, mutta mitä tietoisempi olet tiloistasi, sitä vapaampi olet.

Vain yksi on pysyvä arvo kaikilla ihmisellä, joilla on tietoisuustaitoja. Se on  väkivallaton rakkaus.  Sen tulisi ylettyä paitsi eri lailla ajatteleviin ihmisiin, myös muihin luontokappaleisiin. Amen.

Tietoisuustaidot facebokissa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s