TIETOISKU 3 – Tietoisuustaitoja terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille

MIKSI TIETOISUUSTAITOJA KANNATTAA OPETTAA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE?

1. Empatiakyvyn parantamiseen

Lääkäri/hammaslääkäri/muu terveydenhuollon ammattilainen ei voi parantaa kaikkia sairauksia ja kaikkea kärsimystä. Empaattinen läsnäolo ja nöyrä asenne voivat aktivoida vaikeassakin terveysongelmassa sairaan omia parantavia voimia. Terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee empatiaa myös omaa itseänsä kohtaan. Empatia ei pelkää hiljaisia hetkiä, vaan se viihtyy niissä. Oman ja potilaan kehollisten tunteiden ja tuntemusten kuuntelu ja havainnointi on empaattisessa suhteessa ensiarvoisen tärkeää.

2. Stressi vähenee

Terveydenhuollon ammattilaisten itsemurhaluvut ovat pelottavia. Joskus on valitettavasti niin, että lääkäri tai hoitaja osaa hoitaa potilaitaan, mutta ei itseään. Tietoisuustaidot ovat stressin, epätoivon ja epävarmuuden vastalääkettä.  Stressaantuneelle ammattilaiselle tulee enemmän hoitovirheitä. Tietoisuustaitoja omaava terveydenhuollon ammattilainen ymmärtää, miten suuri vaikutus stressihormoneilla on omaan ja potilaan/asiakkaan psykofyysiseen hyvinvointiin. Hän oppii kunnioittamaan kehoansa ja omia luontaisia rytmejänsä. Paljon sairautta ja henkistä pahoinvointia tulee siitä, että ihminen elää vastoin kehonsa viestejä.

3. Kokonaisen yhteisöllisen ihmisen hoitamiseen

1900-luvun lääketieteen helmasynti oli se, että se on pirstonut ihmisen palasiksi, ja hoitaa pilkottuja ihmisen osia. 2000-luvun alku on integraation aikaa. Terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat yhä enemmän kokonaista ihmistä yhteisössään. Keho, mieli ja ympäristö voivat olla joko terveyttä edistävässä tai vahingoittavassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kokonaisvaltaisen ja integroivan hoitamisen tapaan tarvitaan tietoisuustaitojen tarjoamaa tasavertaista vuorovaikutusta, kokonaisvaltaista ajattelua sekä moniammatillisia dialogisia tiimejä. Tämä edellyttää terveydenhuollon ammattilaiselta materialistisen maailmankuvan laajentamista muihin tieteenfilosofioihin (esim. Lauri Rauhalan situationaalinen säätöpiiri, Ken Wilberin integraaliteoria).

4. Vuorovaikutustaitojen lisäämiseen

Tietoisuustaidot lisäävät kykyä hahmottaa sekä kehon sisäistä että ihmisten välistä ulkoista informaatio- ja energiamolekyylivirtaa. Kun tietoisuustaidot lisääntyvät terveydenhuollon ammattilainen voi saavuttaa flow-tiloja, joissa hän ei takerru kognitiivisesti jäykkiin ajattelumalleihin eikä negatiiviset tilat herkästi kaappaa tietoisuutta. Taito katsoa potilaan asioita monesta eri perspektiivistä käsin kehittyy.

5. Diagnotisointitaitojen parantamiseen

Kun lääkäri on hyväksyvästi läsnä potilaalleen, aistii hän pieniäkin potilaansa viestejä. Tämä parantaa diagnosointikykyä. Kun lääkäri on stressaantunut ja kiireinen, potilaan viestejä jää vastaanottamatta.

6. Fokusointikyvyn parantamiseen

Kun tietoisuustaitoja ei ole, apina-ajatukset voivat kaapata mielen, ja keskittymiskyky kärsii. Mieltä ohjaa autopilotti. Tietoisuustaitojen kehittyessä terveydenhuollon ammattilainen voi tehostaa toimintaansa kykenemällä entistä paremmin fokusoimaan huomionsa haluamaansa asiaan.

7. Terveydenhuollon kustannusten alentamiseen

Tutkimusten mukaan terveydenhuollon ammattilaisen tietoisuustaidot parantavat vuorovaikutusta, mikä lisää potilaan kykyä ottaa vastuuta omasta terveydestä. Elämäntapamuutokset eivät ole läheskään aina tietoisia valintoja, vaan terveydenhuollon ammattilaisen hyväksyvä läsnäolo voi katalysoida systeemisen muutoksen potilaan sisäisessä todellisuudessa. Syyllistäminen ja moralisointi harvoin tuottavat myönteistä muutosta potilaan terveydessä. Hyväksyvä läsnäolo voi parhaimmillaan johtaa syvälliseen muutokseen potilaan asenteissa ja uskomuksissa. Potilaasta kasvaa aktiivinen potilas, joka ottaa vastuuta yhä enemmän terveydestään eikä vain alistu vain passiivisesti hoitoputkeen. Todellinen tehokkuus lisääntyy, kun fokus ei ole vain teknisissä toimenpiteissä vaan myös potilaan sisäisen muutoksen katalysoimisessa.

Täältä löytyy hieno Jon Kabat-Zinnin, Daniel Siegelin ja Susan Bauer-Wun haastattelu liittyen terveydenhoitoon ja hyväksyvään läsnäoloon.

Tietoisuustaidot facebookissa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s